مجتمع ایثار شیراز

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: تعاونی عمران و مسکن ایرانیان

  • عمق گود : 10 متر

  • اتمام یافته : سال 90

  • روش پایدارسازی : سیستم نیلینگ

  • سطح شات: 3700 متر مربع

  • حجم خاکبرداری: 71000 متر مکعب

  • میزان حفاری : 8850 مترمکعب

  • محل پروژه : شیراز- بلوار امیرکبیر

2 5 مجتمع ایثار شیراز
3 3 مجتمع ایثار شیراز
مجتمع ایثار شیراز
1 5 مجتمع ایثار شیراز