مجتمع نگین غرب

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 700 تن

  • نوع اتصالات : دو طرف قاب خمشی ویژه

  • سقف: عرشه فولادی

5 2 مجتمع نگین غرب
3 3 مجتمع نگین غرب
1 5 مجتمع نگین غرب
4 3 مجتمع نگین غرب
6 مجتمع نگین غرب
7 مجتمع نگین غرب