ویلای ونوش

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 230 تن

  • نوع اتصالات: پیچ و مهره و دو طرف قاب خمشی

  • آدرس: شهر ونوش(نوشهر)

3 3 ویلای ونوش
ویلای ونوش
1 5 ویلای ونوش