جت گروتینگ

جت گروتینگ یکی از روش های اصلاح خاک است . در تزریق جت مخلوط دوغاب تحت سرعت و فشار بسیار بالا به زمین تزریق می شود. جت که در انتهای راد حفاری ایجاد می‌شود، خاک را تخریب می کند و به طور همزمان مخلوط آب و سیمان را وارد خاک می‌کند. پس از پایین آمدن راد حفاری به عمق خاک مورد نیاز، جت تشکیل می شود.

تزریق جت ویژگی های مکانیکی خاک را با استفاده از جت سیال با­انرژی جنبشی بسیار بالا بهبود می بخشد که ساختار خاک را می شکند و ذرات خاک را در محل با دوغاب مخلوط می کند تا توده ای همگن از مواد خاک-سیمان تقویت شده با استحکام بالا ایجاد کند.

گروتینگ جت گروتینگ

چندین پارامتر تاثیرگذار بر شکل و اندازه ستون جت ساخته شده وجود دارد. که توسط طراح انتخاب و کنترل می شود شامل موارد زیر است :

  • فشار مخلوط گروت
  • فشار آب و هوا
  • قطر و شماره نازل ها ( بر روی راد حفاری قرارگرفته)
  • ترکیب مخلوط گروت
  • سرعت چرخش وبیرون کشیدن راد حفاری

به طور خاص، روش جت گروتینگ برای شماری از مواردی که  با روش های دیگر قایل استفاد ه نباشد ، بکار می رود :

  • تحکیم فونداسیون موجود
  • کاهش فرونشست برای سازه های جدید
  • دیوارهای حائل برای حفاظت از گودبرداری
  • دیوارهای پرده آب بند (افقی و عمودی)
  • کارهای تحکیم اولیه (از داخل یا خارج) برای حفر تونل
عمیق3 جت گروتینگ
عمیق4 جت گروتینگ