_

خدمات حرفه ای ما

سازه

طراحی و اجرای انواع ساختمان های فولادی و بتنی 

ژئوتکنیک

طراحی و اجرای انواع روش های پایدارسازی گود

بهسازی خاک

میکروپایل، پایل، اختلاط عمیق