_

خدمات حرفه ای ما

سازه

طراحی و اجرای انواع ساختمان های فولادی و بتنی 

نیلینگ،انکراژ،سازه نگهبان،مهار متقابل،تاپ دان

میکروپایل، پایل، اختلاط عمیق