میکروپایل

ميكروپايل به شمع‌هاي با قطر كوچك (كمتر از mm300) اطلاق مي‌گردد كه غالباً با تسليح فولادي سبك و تزريق دوغاب سيمان همراه مي‌باشند.

ميكروپايل علاوه برآنكه به عنوان يك المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل مي‌كند، بدليل تزريق دوغاب سيمان، سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك اطراف نيز مي‌گردد.

تاريخچه ابداع ميكروپايل به اوايل دهه پنجاه ميلادي، زماني كه اروپا با خيل عظيمي از ساختمانهاي در معرض خرابي ناشي از صدمات وارده در جنگ جهاني دوم روبرو بوده است برمي‌گردد، در اين دوره ابداع يك روش بهسازي بستر كه علاوه بر كارايي و قابليت اجرا در بين ساختمانهاي تخريب گرديده، سريع و اقتصادي نيز باشد، بسيار ضروري بود كه در چنين شرايط ابداع ميكروپايل توسط پيمانكار مشهور ايتاليايي صورت پذيرفت كه بدليل ويژگيهاي منحصربه فرد، اين روش گسترش فراواني يافت.

ميكروپايل‌ها كه داراي دامنه كاربرد فراوان نظير انتقال بار به لايه‌هاي مقاوم زيرين كنترل نشست، مقابله با روانگرايي، كنترل لغزش توده‌هاي مستعد گسيختگي و غيره مي‌باشند به روشهاي مختلفي اجرا مي‌گردند.

میکروپایل

روش اجراي ميكروپايل :

روش پیشنهادی به منظور اجراي ميكروپايل مشتمل بر چهار مرحله حفاري، لوله‌كوبي، تزريق و تسليح مي‌باشد.

 

حفاري

 

در صورتيكه امكان كوبش لوله‌هاي ميكروپايل از ابتدا به دلايل مختلف نظير وجود كف‌سازي، بتن مگر، لايه متراكم خاك و غيره ميسر نباشد، مي‌بايست نسبت به انجام عمليات حفاري اقدام نمود.

عمليات حفاري به روش‌هاي مختلف نظير حفاري دوراني (Rotary) و يا دوراني- ضربه‌اي (D.T.H) صورت مي‌پذيرد. حفـاري مي‌بايست تا عمـقي كه امكان كوبش ميسر گردد، ادامه يابد، بعضاً حفاري در كل ارتفاع ميكروپايل نيز صورت مي‌گيرد.

 

لوله‌كوبي

 

به منظور استقرار لوله‌هاي ميكروپايل در محل گمانه، غالباً از عمليات لوله‌كوبي استفاده مي‌گردد، براي اين منظور در مرحله اول عمليات از لوله نوك تيز ميكروپايل استفاده مي‌شود و پس از فرو رفتن لوله اول، لوله دوم به لوله اول متصل گرديده و كوبيده مي‌شود و عمليات كوبش بدين منوال ادامه مي‌يابد، طول لوله‌هاي ميكروپايل غالباً دو متر مي‌باشد.

 

تزريق

 

پس از اتمام لوله‌كوبي، مي‌بايست تزريق دوغاب سيمان انجام گيرد، مجموعه دستگاه تزريق از سه بخش ميكسر اوليه، ميكسر ثانويه و پمپ تزريق تشكيل مي‌گردد، پس از اختلاط آب و سيمان به نسبت مشخص در ميكسرها، دوغاب سيمان به توسط پكرهاي درون چاهي و سرچاهي از طريق جداره مشبك ميكروپايل به خاك تزريق مي‌گردد كه علاوه بر پيوستگي جداره ميكروپايل به زمين، سبب بهبود مشخصات مكانيكي خاك نيز مي‌گردد.

 

تسليح و فلنج‌گذاري

 

گام نهايي در اجراي ميكروپايل، عمليات نصب آرماتور تسليح در داخل لوله ميكروپايل و نصب فلنج مي‌باشد، بديهي است كه آرماتور تسليح مي‌بايست قبل از گيرش سيمان، در داخل گمانه نصب شود.

فلنج كه به منظور ايجاد اتصال كامل بين ميكروپايل و بتن فونداسيون و همچنين جلوگيري از برش پانچ بكار مي‌رود، مي‌بايست در آخرين مرحله به آرماتور تسليح ميكروپايل جوش شود.