تشخیص مصلحت تهران

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 700 تن

  • نوع اتصالات : دو طرف قاب خمشی ویژه نوع اتصال دستکه و پیچ و مهره

  • نوع ستون و تیر : ستون های باکس از نوع جوش گوشه / پل ها ورق ساز / سقف عرشه فولادی

  • نوع رنگ : زینک کرومات آلکیدی با ضخامت 40 میکرون

2 3 تشخیص مصلحت تهران
3 1 تشخیص مصلحت تهران
4 1 تشخیص مصلحت تهران
5 1 تشخیص مصلحت تهران
تشخیص مصلحت تهران