درمانگاه صنیع خانی

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: سازمان مهندسی نیروی هوایی سپاه

  • عمق گود: 7 متر

  • سطح شاتکریت: 450 متر مربع

  • میزان حفاری: 450 متر

  • روش پایدار سازی: سیستم نیلینگ

  • چالش ها: وجود دستگاههای MRI- جابجایی صفر بر اساس قرائت دستگاه ها بعد اتمام گود

  • محل پروژه: تهران – تهرانسر

  • تاریخ اجراد: خرداد وتیر 1396

صنیع خانی
صنیع خانی
صنیع خانی