زعفرانیه

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: گیتی سازه دومان

  • عمق گود: 14 متر

  • سطح شاتکریت: 1020 متر مربع

  • روش پایدارسازی: استرند وانکراژ

  • چالش ها: وجود آب در ترازهای نهایی گود

  • محل پروژه: تهران- خیابان مقدس اردبیلی

  • تاریخ اجرا:بهمن واسفند 96

زعفرانیه
زعفرانیه
زعفرانیه