سعادت آباد

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: آقای ذکایی

  • عمق گود: 15 متر

  • سطح شاتکریت: 1200 مترمربع

  • مساحت زمین : 600 متر مربع

  • جوشکاری : 95 تن

  • حجم خاکبرداری: 9000 مترمکعب

  • حفاری: 250 متر

  • محل پروژه: تهران – سعادت آباد

4 سعادت آباد
3 سعادت آباد
2 سعادت آباد
1 سعادت آباد
5 سعادت آباد