سعادت آباد

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما:آقای مهندس ناصر رحمانی

  • عمق گود: 14 متر

  • سطح شاتکریت: 692 مترمربع

  • میزان حفاری: 1305 متر

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • چالش ها: وجود انباری های زیاد فاضلاب زمان گود برداری

  • محل پروژه: تهران

  • تاریخ اجرا: دی و بهمن 1394

سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد
سعادت آباد