فردوس غرب

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 10 متر

  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی ونیلینگ

  • محل پروژه: تهران

فردوس-غرب
فردوس-غرب
فردوس-غرب
فردوس-غرب