قرقاول غربی

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما : آرمند گراگوسیان

  • عمق گود: 7 متر

  • سطح شاتکریت : 610 مترمربع

  • میزان حفاری : 1200 متر

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • چالش ها: خاکبرداری در مجاورت یک ساختمان دو طبقه با سازه بنایی

  • تاریخ اجرا: تیرماه 1395

قرقاول-غربی
قرقاول-غربی
قرقاول-غربی