مجتمع اداری آرش

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: مهندس آرش ادیب

  • عمق گود: 14.5 متر

  • اتمام یافته: سال1396

  • سطح شات: 970 متر مربع

  • حجم خاکبرداری: 4000 متر مکعب

  • روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی

  • محل پروژه: جردن-ارمغان شرقی

1 5 مجتمع اداری آرش
مجتمع اداری آرش
2 5 مجتمع اداری آرش