مسجد شهرک کامیون داران

_

مشخصات پروژه

  • وزن : 450 تن

  • آدرس : تهران – اسلامشهر- میدان نماز- شهرک کامیون دارن

  • نوع اتصالات : دو جهت مفصلی

  • نوع ستون و تیر: ستون های باکس از نوع جوش گوشه/ پل ها پروفیل به همراه ورق تقویت/ سقف تیرچه کرومیت

  • نوع رنگ: آلکیدی با ضخامت 40 میکرون

1 5 مسجد شهرک کامیون داران
2 5 مسجد شهرک کامیون داران
3 3 مسجد شهرک کامیون داران
مسجد شهرک کامیون داران
4 3 مسجد شهرک کامیون داران