برج های مسکونی آبشار

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت سامان گستران پویا

  • روش پایدارسازی: سیستم نیلینگ

  • میزان حفاری: 720 متر مکعب

  • سطح شات: 425 متر مربع

  • عمق گود : 10 متر

  • اتمام یافته: سال 93

برج های مسکونی آبشار