منظریه

_

مشخصات پروژه

  • عمق گود: 19 متر

  • روش پایدارسازی:سیستم نیلینگ

  • متراژ پروژه : 6000 متر مربع

  • محل پروژه: تهران

منظریه
منظریه
منظریه
منظریه