نستله قزوین

_

مشخصات پروژه

  • وزن : 600 تن

  • آدرس : قزوین ، محمد شهر

  • نوع اتصالات : سازه صنعتی پیچ و مهره

1 5 نستله قزوین
نستله قزوین
2 5 نستله قزوین
3 3 نستله قزوین
4 3 نستله قزوین
5 2 نستله قزوین