نسیم – سعادت آباد

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما: آقای حیدری

  • عمق گود: 12 الی 14 متر

  • سطح شاتکریت: 1400 مترمربع

  • مساحت زمین : 700 متر مربع

  • جوشکاری : 95 تن

  • حجم خاکبرداری: 10000 مترمکعب

  • حفاری: 400 متر

  • محل پروژه: تهران – سعادت آباد

4 نسیم - سعادت آباد
3 نسیم - سعادت آباد
6 نسیم - سعادت آباد
5 نسیم - سعادت آباد
2 نسیم - سعادت آباد
1 نسیم - سعادت آباد