هروی

_

مشخصات پروژه

  • کارفرما:آقای نوروزی و آقای کاظمی

  • عمق گود: 15 متر

  • سطح شاتکریت: 1200 مترمربع

  • مساحت زمین : 1400 متر مربع

  • جوشکاری : 96 تن

  • محل پروژه: تهران – میدان هروی

1 هروی
2 هروی
3 هروی
4 هروی
5 هروی
6 هروی