پایپ راک پالایشگاه

_

مشخصات پروژه

  • وزن: 700 تن

  • آدرس : عسلویه

  • نوع اتصالات: پیچ و مهره

4 3 پایپ راک پالایشگاه
5 2 پایپ راک پالایشگاه
6 پایپ راک پالایشگاه
پایپ راک پالایشگاه
2 5 پایپ راک پالایشگاه
3 3 پایپ راک پالایشگاه